Delta Water Challenge

Wat is er nodig voor een toekomstbestendige Delta? Studenten, ondernemers en andere professionals worden uitgedaagd om samen aan de slag te gaan tijdens de Delta Water Challenge. Op donderdag 6 september start de Challenge bij innovatiehotspot Dock in Vlissingen (onderdeel van Dockwize). Deelnemers gaan dan aan de slag met creatieve en innovatieve oplossingen voor 2 uitdagingen. De meest veelbelovende ideeën ontvangen een prijzenpakket met onder andere een geldprijs.

Wij ontvingen deze uitnodiging van Dockwize  en geven hem graag aan jullie door. Tijdens de netwerkborrel volgende week zijn mensen van Dockwize aanwezig om meer informatie te geven over de Challenge.

De Delta Water Challenge vraagt de deelnemers ideeën te bedenken voor twee uitdagingen:

  1. Hoe kun  je de stad toekomstbestendig inrichten, waarbij je rekening houdt met de gevolgen van klimaatverandering?
  2. Hoe kun je de kwaliteit en beleving van de Veerse Dam met het aangrenzende gebied tot de Oosterscheldekering als waterkering vergroten?

Tijdens het programma ontvangen deelnemers ondersteuning in de doorontwikkeling van hun oplossingen, bouwen ze aan een sterk team en toetsen ze het idee bij potentiële partners en eindgebruikers.

Verbindingen leggen

Het programma heeft als ambitie jonge professionals te stimuleren om nieuwe, innovatieve, creatieve, betaalbare en toepasbare ideeën te ontwikkelen. En zo een duurzame en vitale Delta te creëren waarin inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Het programma verbindt studenten met ondernemers en andere professionals en brengt innovatieve oplossingen zo een stap verder.

Meer informatie of meedoen?

Wil je meer weten? Kijk dan op https://www.deltawaterchallenge.com/.

Vind jij het leuk om bij te dragen aan een toekomstbestendige Delta? Ben je student of ondernemer? Of werk je bij een bedrijf/organisatie en heb je een idee of wil je meewerken aan een slimme oplossing voor een toekomstbestendige delta? Meld je dan aan via de website.

De Delta Water Challenge is een initiatief van Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Evides Waterbedrijf, HZ University of Applied Sciences, Dockwize enOutside Inc.