Het klimaatakkoord: een kans voor lokale partijen

Het klimaatakkoord dat deze week is gepresenteerd stelt dat 50% van alle nieuwe duurzame energie moet worden opgewekt op grond van de lokale omgeving. Een grote kans, want de lokale omgeving krijgt hiermee een duidelijke stem in de wijze waarop invulling gegeven wordt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, schrijft de Organisatie voor Duurzame Energie: “Met de uitspraak dat de helft van nieuwe duurzame energieproductie van burgers kan worden, wordt heel letterlijk invulling gegeven aan één van de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe Klimaatakkoord, namelijk dat de transitie naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem van iedereen is en dat iedereen mee kan doen”.

Deze ontwikkeling stelt ons voor een groot aantal vragen en uitdagingen: Hoe gaan we dit invullen? Wie neemt welke rol? Hebben we de benodigde kennis? Wie kan daar verder een rol in oppakken? Welke rol ligt er bijvoorbeeld voor gemeenten? In het netwerk ENERGIE! willen wij deze vragen een plaats geven.