Nieuwe kansen voor Zeeland

Dertien jaar geleden werkten een team van energiespecialisten van Ecofys, ZMF en Delta in opdracht van de Zeeuwse Milieufederatie, aan een visie op een CO2-neutrale Zeeuwse energievoorziening in 2050. Klik hier voor het rapport.

We constateerden dat Zeeland ruime kansen heeft voor een CO2-neutrale energievoorziening met al haar wind, getijde, zoninstraling en landbouwgrond. Ook zagen we dat de concentratie van energie-intensieve industrie onze economie bovenmatig kwetsbaar maakt voor veranderingen in de energiemarkt.  En we voorspelden dat windparken op zee nodig zouden zijn voor een duurzame energievoorziening in 2050. Het leek allemaal nog heel ver weg….

Nu 13 jaar later, is er een nieuw klimaatakkoord getekend en verrijzen de eerste windparken voor de Zeeuwse kust. Een deel van de energie-intensieve industrie (Pechiney, Thermphos) en de kolencentrale zijn verdwenen. Er worden zonneparken gebouwd. En er hangen  getijdeturbines in de Oosterscheldekering.

De energietransitie geeft ons de gelegenheid om economie en ecologie bij elkaar te brengen. Dit schept een nieuw perspectief op de discussie over de Zeeuwse economie (“moeten nu inzetten op toerisme of op industrie?”).

En we kunnen het verhaal van de Zeeuwse energietransitie natuurlijk vertellen aan onze klanten: de (Duitse) toeristen die onze stranden bezoeken, de bedrijven die havenfaciliteiten zoeken, onze industrie die biobased oplossingen nodig heeft en onze woningeigenaren die van het gas af willen. Als netwerk ENERGIE! spelen wij daarin graag een verbindende rol.

Jeroen Verschelling