College plaatst energietransitie hoog op provinciale agenda

Vorige week vrijdag is een nieuw college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. Het college heeft daarbij haar coalitieakkoord gepresenteerd. De werkagenda voor de komende jaren zal worden opgesteld aan de hand van vijf grote opgaven. Het is veelzeggend dat de energietransitie als eerste genoemd wordt. Het college stelt zich achter de eerder geformuleerde ambitie om in 2030 de Zeeuwse energiebehoefte duurzaam op te wekken. Veel aandacht gaat uit naar de thema’s ‘wind op zee’ en ‘industrie’.

Verder wordt opgeroepen de energietransitie ook als economische kans te zien, “om innovatief om te gaan met het duurzaam opwekken van energie. Zeeland kan bij uitstek een proeftuin zijn voor experimenten rond duurzame energie.”

Lees meer over het coalitieakkoord:
https://www.zeeland.nl/gedeputeerde-staten/coalitieakkoord-2019-2023-samen-verschil-maken