Scalda start Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee

Scalda heeft van het Ministerie van OCW twee miljoen euro ontvangen voor een drietal projecten. Een daarvan is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee. Scalda schrijft daarover:

“Eén van de pijlers onder de Zeeuwse economie is de energiesector, die zich bevindt in een transitie naar duurzame energiebronnen. In Zeeland wordt deze transitie in belangrijke mate ingezet in de vorm van offshore windparken, die voor de kust van Walcheren gebouwd worden. Daarmee ontwikkelt Zeeland zich tot een belangrijk centrum van expertise en werkgelegenheid in deze sector. Binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap heeft Scalda een ‘ecosysteem’ gevormd waarin 25 partners samenwerken aan één gedeeld doel: het werven en opleiden van vakmensen voor de offshore windsector. De door Scalda ontwikkelde opleidingsmodules, die als eerste in Nederland zijn gecertificeerd door de Global Wind Organisation, leiden mbo-studenten én vakmensen die bijvoorbeeld al in de werktuigbouwkunde, elektrotechniek of maintenance werkzaam zijn op tot professionals die een sleutelrol gaan vervullen in de energietransitie. “

Bron: www.scalda.nl